سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 05:38 ق.ظ

سال با سفید مخالف است. گفتم پس چه؟ هر چه تو گفتی.

هی فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد . بعد گفت حداقل رنگ پاکیه، نه...؟ 

گفتم ها مث قلبوم مهندز. 

به یارو گفت بنویس سفید. 

و ژست کسی را گرفت که انتخاب اول و آخر زندگی با خودش است

ولک مهندز ما تونَم خودمون انتخاب کردیم رئیس.