چهارشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 05:56 ق.ظ

تو چه می‌دانی چه وسیله‌ی چه و که وسیله‌ی که می‌شود تا چیزی پیش برود.

می‌دانی؟

نه.

همان.

- بله نمی‌دانم.