یکشنبه 3 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 04:31 ق.ظ

برگشتم. مادرم دوست نداشت برگردم و پدرم هم.

پدرم گفت تو خیلی سرد شدی. یخی. دلت برای ما تنگ نمی‌شه.

من در آتش دوس داشتن‌شان می‌سوزم و فقط دور می‌شوم که رفتن‌ها را نبینم.