العاقل تکفیه الاشاره و زوجی ما تکفیه حجاره.

یکشنبه 17 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 01:01 ب.ظ

خوب من رفتم و از اتاق مادر سال به سال اشاره کردم. فکر می‌کنید مثلا سال این‌طوری کرد؟! این‌طوری چطوری است؟

حالا به شما می‌گویم.

این‌طوری عبارت است از این‌که کسی که به‌اش اشاره شده این را درک کند و بفهمد و هضم کند و شعورش برسد که وقتی به من اشاره می‌شود لابد نمی‌خواهند بلند در این مورد حرفی زده شود. پس برای همین با زبان چشم و دست و ابرو و کون و چیزهای دیگر با من سخن می‌گویند.

اما سال نه تنها این را متوجه نشد که بلند جلوی بقیه گفت : ها؟!! چی می‌گی؟! چی شده؟! چرا اشاره می‌کنی به من که بیام تو این اتاق.

بلی.

اشاره می‌کنم که بیای...لااله‌الا‌الله.
زدم توی صورتم و لپم را کشیدم و به الهام نگاه کردم.

الهام لپش را کشید و دوبار زد توی سرش که ای وای ای وای ممد حیدری...صد وای ای وای ممد حیدری.


عنوان: ضرب المثل است که گفته‌اند عاقل با یک اشاره می‌فهمد

در ادامه من افزودم: و برای فهماندن به همسرم حتی سنگ کم است.