شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 10:56 ب.ظ


اسرارمن
نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1387 ساعت 21:22 شماره پست: 35
واین درد .......درد کنار گذاشته شدن است، درد آن غروب سرد توی پیش دانشگاهی که دخترهایی که نمی شناختندت ازت می پرسیدند :چی شده عزیزم امتحانت رو خراب کردی؟ و تو وسط خفه گی های اشک آلود سرتو می آوردی پایین که یعنی:آره و تو می دانستی دردت چیزدیگری است و نمی شود که بگویی و می دانستی که کنار گذاشته بودنت و حالا دیگر دیر شده بود و می نوشتی روی نیمکت چوبی: هر کسی از ظن خودشد یار من.
[عنوان ندارد]