مثل ذرات خنک مه

سه‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 03:05 ب.ظ

شاید هدیه‌ی لینک زیر، زکات علم، بود که کسی بعدازظهر دیروز برایم لینکی در یتویوب فرستاد. لینکی که تماشایش تکانم داد. شدید. کسی گرفته بود من را و زلزله‌وار تکانم می‌داد.
باید تاریخ دیروز یادم بماند. روزی که عصرش گوشی به دست مسخ شده، ساکت و صامت و فرو رفته، چشمم به ویدیو و صدای آدمی بود که درش چیزهایی را برایم برملا کرد که مو به مویشان را زندگی کرده بودم.

نه همان چیزها. که دلیلشان را.

بعدش به خودم آمدم.

چیزی برای گفتن نداشتم.
تاریک کردم اتاق را و تمام آن‌چه در ذهنم جمع شده بود را پرواز دادم.